skip to Main Content
+31-6 1001 5002 h.goosen@ggzbreburg.nl Bredaseweg 41, 5111 GD Baarle-Nassau

Wie zijn wij?

Gasten

Bij Frits staan de Gasten staan centraal: Bjorn, Franklin, Gerard, Inge, Nico, Peggy, Ringo en Sophie waren in het najaar onze eerste Gasten.

Locatieteam

Huub Goosen is locatiecoördinator. Samen met de ervaringswerkers Dominique Leenders, Esther van Dijk en Johan Olieslagers vormt hij het vaste locatieteam.

Ervaringswerkers en vrijwilligers

Werkers met doorleefde ervaring en vrijwilligers vormen een belangrijke schakel bij Frits. Zij hebben allemaal hun eigen ervaringen en verhalen die zij graag delen met de Gasten. Herkenning en erkenning van leefsituaties en ervaringen zijn erg belangrijk.

Projectgroep

Frits is ontstaan vanuit een integrale samenwerking tussen Fameus (onderdeel van GGZ Breburg), Leystromen, de gemeenten Baarle-Nassau, Breda, Tilburg en Zorgbelang.

Back To Top